Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Depåbiblioteket tar emot

 1.  Böcker
  – ett (1) exemplar av varje upplaga. Om nyare version av upplagan redan finns på Depåbiblioteket tas inte den äldre emot.
 2. Serier
  – endast avsnitt i sammanhängande nummerföljd, t.ex. 1-10 eller 105-116
 3. Tidskrifter
  – endast kompletta årgångar (små bortfall godtas). Enstaka nummer av serier och tidskrifter tas emot om de markerats som saknade i Depåbibliotekets samlingsregister.

Depåbiblioteket tar inte emot

 1. Almanackor
 2. AV- och elektroniskt material
 3. Publikationer utgivna innan år 1800 (skickas till Nationalbiblioteket)
 4. Kartor
 5. Index- och abstraktpublikationer
 6. Kursprogram och -krav samt studieguider
 7. Manuskript
 8. Förteckningar
  -utgivares kataloger, telefonkataloger, produkt- och servicekataloger osv.
 9. Kunskapsprov (inklusive avhandlingar)
 10. Patent
 11. Småtryck, broschyrer, omtryck, all reklam, rese- och utställningsbroschyrer samt andra reklamblad, programblad från diverse tillställningar, informationslappar, deklarationer, prislistor, bruksanvisningar, tal, föredrag, propagandablad och omtryck av artiklar.
 12. Dagstidningar
 13. Standarder
 14. Statistik
  – årsstatistik undantaget (i serie)
 15. Verksamhets- och årsberättelser
 16. Bruksanvisningar från maskiner, bruksföremål och mjukvara
 17. Reseguider

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.