Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Kokoelmaan otetaan

 1. Kirjat
  – otetaan yksi (1) kappale kutakin painosta, jos Vaarissa on jo uudempi painos, vanhempaa painosta ei oteta
 2. Sarjat
  – otetaan vastaan vain numerollisesti yhtenäisiä jaksoja, esim. 1-10 tai 105-116
 3. Aikakauslehdet
  – otetaan kokoelmaan vain täysiä vuosikertoja (pienet puutteet hyväksytään). Sarjojen ja aikakauslehtien yksittäisiä numeroita otetaan, jos ne on ilmoitettu puuttuviksi Vaarin varastotiedoissa

Kokoelmaan ei oteta

Seuraavia aineistolajeja ei kannata lähettää Varastokirjastoon. Näitä ei liitetä Varastokirjaston kokoelmaan:

 1. Almanakat
 2. AV- ja elektroninen aineisto
 3. Ennen vuotta 1800 ilmestyneet julkaisut lähetetään Kansalliskirjastoon
 4. Kartat
 5. Indeksi- ja abstraktijulkaisut
 6. Kurssiohjelmat ja -vaatimukset sekä opinto-oppaat
 7. Käsikirjoitukset
 8. Luettelot
  – kustantajien luettelot, puhelinluettelot, erilaiset tuote- ja palveluluettelot yms.
 9. Opinnäytteet
 10. Patentit
 11. Pienpainatteet, esitteet ja reprintit – kaikki mainokset, erilaiset matka- ja näyttelyesitteet sekä muut esittelylehtiset, messujen, tilaisuuksien yms. ohjelmat, ilmoitukset, julistukset, hinnastot, käyttöohjeet, irralliset puheet, esitelmät, propagandalehtiset ja – kirjaset, reprintit artikkeleista.
 12. Sanomalehdet
 13. Standardit
 14. Tilastot
  – poikkeuksena tilastolliset vuosikirjat (sarjoina)
 15. Toiminta- ja vuosikertomukset
 16. Koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen mukana toimitetut käyttöohjeet
 17. Matkaoppaat

Vaari-Finna on Varastokirjaston tietokanta

Vaari-Finna on ensisijaisesti kaukopalvelulle tarkoitettu paikannustietokanta. Alkuperäisluettelointi tapahtuu minimitasolla, jolloin tietueet eivät sisällä luokitusta, asiasanoitusta ja sarjamerkintöjä. Muualta kopioidut tietueet ovat enimmäkseen kirjastotasoa tai kansallisbibliografiatasoa.