Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Webbtjänstens tillgänglighetsstatus

Välkommen, detta är tillgänglighetsförklaringen från Depåbibliotekets hemsida. Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 1.3.2021.

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. 

Informationen i den här sammanfattningen baseras på självutvärdering.

Icke tillgängligt innehåll

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Länken destinationen är inte alltid klart eftersom syftet med länken inte kan klara sig ensam med länken text eller länk text och dess sammanhang tillsammans.

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. 

Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgängligheten så snart som möjligt inom ramen för våra resurser.

Depåbibliotekets övriga webbtjänster

På webbplatsen finns länk till Kontentti-databas som som inte till alla delar uppfyller tillgänglighetskraven.

Feedback och kontaktinformation

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. 

Tillsynen över tillgängligheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till den webbansvarige, dvs. Depåbiblioteket. Den webbansvarige är skyldig att svara på responsen inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger på sin webbplats detaljerade instruktioner om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi 
tfn. 0295 016 000 (växel)