Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)
Depåbiblioteket

Uppgift och målsättning

Depåbiblioteket är ett landsomfattande bibliotek som betjänar landets vetenskapliga, allmänna och specialbibliotek. Depåbiblioteket har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från de finländska biblioteken och att göra detta material tillgängligt för användarna.

Med en centraliserad magasinering garanteras att materialet fortsätter att vara tillgängligt för både forskare och övriga användare. Samtidigt förvaras materialet på ett kostnadseffektivt sätt.

Depåbiblioteket inledde sin verksamhet i Kuopio i mars år 1989. De första försändelserna togs emot på sommaren samma år. Finland är det land som var först med att ha ett depåbibliotek som är gemensamt för både vetenskapliga och allmänna bibliotek.

Depåbiblioteket är underställt Undervisnings- och kulturministeriet.

Lag om Depåbiblioteket 1078/1988
Förordning om Depåbiblioteket 94/1992

Depåbibliotekets samling

Depåbibliotekets samling täcker alla ämnesområden, inklusive skönlitteratur. Samlingen utökas fortlöpande även med nyutgivet material. En ansenlig del av det nyutgivna materialet (ca 60-100 hyllmeter/år) är dubletter som kommer från från Nationalbibliotekets friexemplarsbyrå. I samlingen ingår även punktskriftspublikationer, noter, CD- och LP-skivor.

I Depåbiblioteket finns ca 500 000 volymer av okatalogiserade europeiska och nordiska dissertationer utgivna före år 1990. Dessa avhandlingar är alfabetiskt ordnade men inte införda i bibliotekskatalogen Vaari. Inhemska dissertationer utgivna efter 1990 är katalogiserade som monografier i Vaari.

I Depåbibliotekets samlingar finns:

  • ca 103,3 hyllkilometer material för utlåning (31.12.22)
  • ca 2 180 400 monografier
  • ca 118 700 tidskriftstitlar
  • musikmaterial (16. 2. 2022 situation) ca 75 000 titlar (figurer avrundade till närmaste tusen), ca 31 000 LP-skivor, ca 24 000 CD-skivor och ca 20 000 noter.

I samlingen ingår tryckt material på mera än hundra olika språk. Den språkliga fördelningen är i storleksordning engelska (32,1 %), finska, tyska, svenska.

Materialet ställs upp efter löpande accessionsnummer (numerus currens), d.v.s. enligt ankomst och i tre storlekskategorier för att maximera lagringskapaciteten.

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.