Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Material som finns i Melinda förpackas i separata lådor, som förses med en tydlig anteckning.

Böcker

Böcker kan förpackas i lådor i vilken ordning som helst. Obs! Då det gäller verk i flera delar förpackas delarna i samma låda, eller i numrerade lådor om delarna inte får plats i en låda.

Varje låda märks ”Kirjoja, tarkistettu” (”Böcker, kontrollerade”).

Tidskrifter och övriga seriella publikationer

Tidskrifter och övriga seriella publikationer förpackas enligt titel och i kronologisk ordning. Lådorna numreras så att delar av samma titel följer på varandra.

Volymer av tidskrifter eller serier som kompletterar luckor i samlingen förpackas separat och märks ”Kausijulkaisujen puutteita” (”Periodika – Komplettering”).

Vid stora leveranser bör det i fraktsedeln eller som separat bilaga finnas en innehållsförteckning till lådorna. T.ex. låda 1-120 monografier, låda 121-200 periodika.