Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

E-post till personalen har formen fornamn.efternamn[at]nrl.fi.

Johanna Vesterinen, bibliotekschef (+358 294 117 608)
Sirpa Janhonen, kontorschef (+358 294 117 603)
Anu Tanninen, administrativ sekreterare (+358 294 117 610 och +358 0294 117 624)

Anu Huuskonen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 622)
Pasi Juttula, bibliotekssekreterare (+358 294 117 680 och +358 0294 115 615)
Kaija Kirjavainen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 606)
Tiina Kolehmainen, biblioteksamanuens (+358 294 117 617)
Sirpa Korhonen-Ritanen, biblioteksamanuens (+358 294 117 607)
Antton Koukkari, bibliotekssekreterare (+358 294 117 611) 
Ville Kukkurainen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 612)
Risto Laakkonen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 605)
Karoliina Leppänen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 601)
Maija Parviainen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 680 och +358 0294 117 628)
Elina Rauma, bibliotekssekreterare (+358 294 117 680 och +356 0294 117 614)
Aki Ropponen, expeditionsmästare (+358 294 117 609)
Markku Räisänen, bibliotekssekreterare (+358 0294 117 680)
Virpi Saari, bibliotekssekreterare (+358 294 117 613)
Emma Tiilikainen, bibliotekssekreterare (+358 294 117 616)