Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Transport av material ordnas via DB Schenker/Kiitolinja om man vill att Depåbiblioteket betalar fraktavgift. Avsändarbiblioteket själv beställer transporten genom att fylla i DB Schenkers webblankett. Webblanketten kan skrivas ut till forsedel. Om det förekommer problem med webblanketten kan man beställa transporten per telefon (010-52003). På forsedeln anges Depåbibliotekets kundnummer 555523 eller avtalsnummer 555523-20 och att mottagaren står som betalare.

Schenkers webblankett

På varje låda eller förpackning anges som mottagare: Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70420 Kuopio. Dessutom anges avsändarens namn, adress och telefonnummer, antal kollin i försändelsen och forsedelns nummer (om den är känd då lådorna förpackas).

Då försändelsen innehåller många lådor staplas lådorna på lastpallar och adresslappar fästs på lastpallarnas sidor.

Papp- eller plastlådor kan beställas från Depåbiblioteket per e-post till varkirja[at]varastokirjasto.fi eller per telefon 017-264 6090. Papplådorna levereras tillplattade. Lastpallar skickas samtidigt som lådorna.

Lådor och lastpallar för transporten

Vi sänder vid behov papp- eller plastlådor och lastpallar. Papplådorna levereras tillplattade. Minimiantal lådor för en beställning är 15 st.