Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Depåbiblioteket
Pb 1710 (Päivärannantie 10)
70421 KUOPIO

Växel: +358 294 117 600
Bibliotekschef  Johanna Vesterinen: +358 294 117 608
Kontorschef Sirpa Janhonen: +358 294 117 603
Administrativ sekreterare Anu Tanninen: +358 294 117 610
Fjärrlån: +358 294 117 680
Mottagning av material: +358 294 117 605

E-post: varkirja[at]nrl.fi
Fjärrlån: ill.varastok[at]nrl.fi
E-post till personalen har formen fornamn.efternamn@nrl.fi 

Faktuering i Depåbiblioteket

Precis som statens övriga ämbetsverk och inrättningar tar Depåbiblioteket emot endast nätfakturor. Vi ber att ni i fortsättningen sänder fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Group Ab som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.

Se bifogade anvisningar för statens avgiftsfria tjänst för nätfakturering. Tjänsten kan användas av företag som saknar ekonomiprogram som har nätfaktureringsmöjlighet.

Läs mer: Statskontorets nätfaktureringsida

Obs! Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen.

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702458728026
Förmedlarkod (Opus Capita Solutions): E204503
FO-nummer: 0245872-8
Momskod:  FI02458728

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.