Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Depåbiblioteket vill stöda ett systematiskt och målinriktat beståndsarbete i biblioteken. Vi hjälper därför till då det gallrade materialet ska levereras till Depåbiblioteket.

Ansvaret för att det material som överförs till Depåbiblioteket är ändamålsenligt ligger alltmer på avsändarbiblioteket.

Vi önskar därför att avsändarbiblioteket på förhand informerar oss om leveransens omfattning och beskriver dess innehåll.

Vi vill inte överföra material just nu, men önskar mera information.

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.