Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Depåbiblioteket upprätthåller ett användarregister för fjärrlån inom Linnea-biblioteken. Registret är avsett endast för bibliotek och kräver inloggning med användarnamn och lösenord.

Målet är att samma användarnamn ska fungera vid inloggning i alla inhemska bibliotek.

Användarregister för fjärrlån >>