Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Fjärrlån

Depåbiblioteket tar ingen avgift av biblioteken för lån och artikelkopior. Snabbhet är vårt motto för fjärrlånen. Målet är att posta beställningarna samma dag de anländer.

Det är enklast att beställa lån direkt i bibliotekskatalogen Vaari-Finna. För att logga in i Vaari behövs kundnummer och lösenord, vilket biblioteket kan beställa från vår fjärrlånetjänst.

Lånetid:

Tryckt material: 35 dygn
LP- och CD-skivor: 35 dygn
Brailleböcker: 70 dygn

Ett lån kan förnyas 10 gånger om det inte finns reserveringar.

Kopieringsservice

Depåbiblioteket levererar artikelkopior i pdf-format per e-post till biblioteken. Elektroniska artikelkopior levereras till kunden inom 24 timmar. Depåbiblioteket tar ingen avgift av biblioteken för artikelkopior.

Kopieringsservicen utgör ca 30% av Depåbibliotekets totala service. Ca 90% av kopiorna går till vetenskapliga bibliotek, representerar ämnesområdet STM (Science, Technology, Medicine) och består av material utgivet på engelska på 1970-1990-talen.

Artiklarna levereras oftast i form av svartvita kopior. Om en artikel innehåller information som inte förmedlas tillräckligt tydligt i svartvitt, eller om kunden så önskar levereras artikeln som en färgkopia.

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.