Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Studerande och forskare kan besöka Depåbiblioteket och använda samlingarna i anslutning till examensarbeten eller annan forskning.

Man kan boka tid för ett besök genom att ta kontakt med vår fjärrlånetjänst. Meddela då vilken publikation du vill använda.

I Depåbiblioteket finns en arbetsplats, däremot saknas separata forskarrum och publika datorer.

Service för privatpersoner

Depåbiblioteket betjänar privatpersoner i första hand via övriga bibliotek. Biblioteken beställer fjärrlån till sina låntagare och Depåbiblioteket sänder materialet till biblioteket.

Låntagaren loggar in i den egna bibliotekskatalogen och utför därefter beställningen i Vaari. Att beställa lån via e-post eller telefon är inte möjligt för privatpersoner. Mera information om denna service finns på det egna bibliotekets hemsida.