Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)
 1. Överväg om materialet är värt att bevaras.
 2. Skönlitteratur: finsk- och svenskspråkigt material kan skickas fritt, andra språk efter noggrant övervägande.
 3. Vetenskaplig litteratur: i egenskap av sakkunnig inom branschen skickas materialet enligt ditt eget beslut.
 4. Kontrollera att materialet som ska skickas inte redan finns hos Depåbiblioteket eller i flera andra Melinda-bibliotek.
 5. Skicka endast iväg material i sådant skick som du själv skulle kunna tänka dig att låna.
 6. Till depåbiblioteket bör endast skickas monografier och tidskrifter.
 7. Packa material som kan hittas genom Melinda i separata lådor och märk dem med ”hittas i Melinda”.
 8. Packa monografier och tidskrifter i separata lådor och märk lådorna tydligt.
 9. Packa tidskrifter enligt titel, årgång och volym på ett logiskt vis och märk tydligt innehållet på lådorna.
 10. Fyll i blanketten så att försändelsen anmäls ungefär en vecka innan transport bokas.
 11. Om Depåbiblioteket betalar transporten skall endast transportmetoder angivna av Depåbiblioteket användas.
 12. Vid försändelse av materialmängd som överskrider 3 lastpallar bör du på förhand kontakta Depåbiblioteket via telefon 0294 117600 eller via e-post varkirja[at]nrl.fi och komma överens om försändelsens schemaläggning.