Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Historia

Kontenttis Upphovsmän och -kvinnor arbetar i Depåbibliotekets fjärrlåneavdelning. Det hade börjat komma in allt fler kopiebeställningar inriktade på finländska tidskrifter med britstfälliga uppgifter: ”Artikeln som handlar om sjögastar och upprorsmakare i Finsk tidskrift utkom på 1880-talet och författaren är Trolle. Snälla ni: kan ni hitta den och ganska snabbt?”. Vi började misstänka att det måste finnas en bättre lösning på frågan än att bläddra igenom flera sidor med innehållsförtecknigar.


För att minimera antalet oklara fall behövdes det en databas som har tillräckligt avanderade sökegenskaper. Den borde vara tillräckligt billig (eller gratis) och lätt att upprätthålla. Vi förutsatte att det borde också vara lätt att göra beställningar på artiklar. För att göra beställningens behandling snabbare önskade vi att vårt signum (årgångens plats på hyllan) skulle vara synbar.


Kontenttis planeringsarbete inleddes i början av år 2000. I otaliga tekniska frågor utnyttjade vi Mikrofilmings- och konserveringscentralens expertis i St. Michel (Helsingfors universitetbibliotek).


Databasen togs i bruk i september 2002.

Innehållsförteckningens sida inskannas, OCR-programmet är ABBYY-Finereader, version 5.0 och skärpan 400 dpi.


Artiklarna på den inskannade sidan är i TXT-format. De kontrolläses och lagras tillfälligt i CSV-format, varje enskild artikel på en rad. JPG-bilden överförs till servern till tidskriftens egen mapp.


CSV-filen från FineReader öppnas i MS-Excel, där det är lätt att sammanfoga ett gemensamt notisfält till flera artiklar (”Bild i texten”, ”Recension” o.d.) I äldre tidskrifter förekommer ofta också märket -”- när nedanstående artikel är skriven av samma person. Detta fält måste kompletteras om man vill att också författaren blir sökbar.

Mysql-databasen på vår server kompletteras halvautomatiskt med hjälp av sidor som är gjorda med PHP4. De inskannade filernas namn upplöses i nödvändiga elementer och bildens address på servern förs till en separat tabell. Programmet bygger en relation mellan den enskilda artikeln och bilden av den sidan där artikeln finns.

Depåbiblioteket har inte haft resurser att förnya databasen – inga nya tidskrifter har exporterats till databasen sedan 2005.

<< Till början

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.