Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Vi har gjort en liten databas av inskannade innehållsförteckningar från vissa finländska tidskrifter. Vi förde texten in i databasen så att varje hänvisning till en artikel är en egen helhet.

Den har två delfält ”A: den egentliga hänvisningen” – ”B: en eventuell notis”. T.ex.:


Anmärkning till artikel
Synpunkter i värnepligtsfrågan, af L. Mechelin ……. 180. Öfversigter:
Af SW-vinden formadt tallbestånd …………. 65 Bilder i texten: — Kuvat tekstissä:

I de här fallen finns det alltså ett notisfält i båda: ”Öfversiger” och ”Bilder i texten — Kuvat tekstissä”. Texten i ett notisfält är inte sökbar men den kan ge uppfattning om artikelns karaktär – eller är det någon artikel.

Det är inte alltid uppenbart vad artikeln handlar om:

År ID Artikel
1916 4 C. v. Bonsdorff, En underdånig adress …………………… 251

I brist på materiella resurser kunde vi inte föra in ämnesord, indextermer eller andra tillägg än vad förekommer i själva innehållsförteckningen. Kanske kan man dra vissa slutsatser om artikelns innehåll från tidningens namn, tidpunkten eller författaren. Men om du letar efter Stormboms artikel om Sven Willners ”Öppna dörrar” i Nya Argus kan du lätt bli besviken – om du inte vet att ”Nils-Börje Stormbom, En vänkritik” är vad du behöver.

Dessvärre kunde författarna förr i världen vara också ganska blygsamma: ”Gräset, dikt af —r— R-r.” kan åstadkomma huvudvärk.

Det är möjligt att använda två eller flera termer också i enkel sök. Då finns det logiska OCH (det boolska AND) färdigt inbyggd mellan dem. Du kan pröva också boolska termerna OR eller NOT. Det är också möjligt att begränsa enligt tidsperiod: t.ex. om man vill hitta vissa artiklar från 1930-talet eller som publicerades efter kriget.


Vår databas är typen mysql och därför år sökspråket SQL. Databasen gör ingen skillnad mellan stora och små bokstäver: ANTHONI = anthoni = Anthoni. Du får inte använda några trunkeringstecken eftersom de är inbyggda i programmet. Skriv bara ordet eller en del av det. Annars är det viktigt vad man skriver in i en SQL-sökning. Om man i fallet Anthoni inte är absolut säker på om det finns ”H” i namnet eller inte, måste man använda den boolska operatorn ELLER: anthoni OR antoni.


Det här kan åstadkomma vissa problem eftersom rättstavningen på de gamla sidorna kan vara litet annorlunda än idag. Vi har inte moderniserat språket eller rättat skrivfel. Några exempel igen:

Artikel -> Hittas inte med

J. Hellstenius, Lefnadsteckning öfver Geijer, anm. af M. G. Schybergson -> LEVNAD och ÖVER fungerar inte. v. Chamisso, Adalbert, Qvinnans kärlekslif  -> KVINNA och LIV är oanvändbara.


Dateringen är inte alltid att lita på: 16.2.1907 kan vara skriven i formen 19 16/2 07 (alltså: använd inte 1907). Också finskan har genomgått förändringar:

”Greekalaisten kansallis-juhlista, kirjoittanut J. W. C”. Nuförtiden heter det KREIKKA.


Observera också det sammansatta ord! KANSALLISJUHL kan inte hitta raden men KANSALLIS JUHL gör det. ”V” var tidigare ofta ”w” osv.

I några enstaka fall har också tryckeriets teknik varit bristfällig:

”HÄYRÉN, ERNST: Ueber Finnlands Eismeerküste
Stora ”Ü” fungerar inte vid sökning, men det lilla fungerar; ÜBER fungerar inte men KÜSTE är användbar.

Om du är osäker på söktermen och om du inte får några träffar första gången du söker – ge inte upp! Du kan kanske använda ett annat säkrare ord eller annan stavning. Du kan förkorta termen till bara två bokstäver, men om du inte ger några andra begränsningar kan sökningen vara för tung för vår server. Bland de sista exemplen från Terra kan man hitta t.ex. ”nland eism” (2 träffar) eller ”häyr ber” (9 träffar).

Du har möjlighet att ersätta bokstäver också inom söktermen. En bokstav ersätts med understreck, alltså med _. T.ex. termen os_ar hittar fram såväl namnet OSCAR som OSKAR (och KOSTAR, VASAGOSSAR och andra till). Ett försök med två ersatta bokstaver i följd, os__ar, kan finna UPPFOSTRARE, HOS MAROCKANSKA, APOSTLARNES LÄRA osv. Det finns också ett annat specialmärke du kan använda, nämligen %. Märket ersätter från noll till en obestämd mängd bokstäver och därför ger det mycket mer träffar. Sökningen öh%ist i Finsk tidskrift hittar förutom


ÖHQVIST, ÖHGVIST, ÖHQUIST också
”Öhrnberg, E., Ministerskiftenas historia i Sverige”
”Sjöhistoria i bilder” och
”Öhman, Axel: Fem årtionden av Finlands historia” mm.

Om den hänvisning du lyckas hitta ser konstig ut, är det alltid möjligt att få fram originalsidan där du kan kolla saken.

Våra registrerade användare får också avgiftsfritt beställa PDF-kopior av artiklar. Lägg ett märke i rutan efter de artiklar som du vill ha och fyll sedan de obligatoriska fälten. Beställningen kommer direkt till Depåbibliotekets fjärrlåneenhet och eftersom alla tidskrifter finns hos oss är vi förpliktigade att åtgärda beställningarna inom 24 timmar.


Artiklar skickas endast till bibliotek!

<< Till början