Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Kirjaston toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama johtokunta, jonka toimikausi kestää kolme vuotta. Johtokunnan kokousten esittelijänä toimii kirjastonjohtaja.

Johtokunta on koottu erityisesti yhteistyön kehittämistä silmälläpitäen. Tiivis ja hyvä yhteistoiminta erityyppisten kirjastojen kanssa on Varastokirjastolle tärkeää, koska kirjastolla ei ole varsinaista kehysorganisaatiota.  Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin.

Johtokunnan kokoonpano 1.3.2019-28.2.2022

Puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Ari Muhonen (Itä-Suomen yliopisto),
varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen (Oulun yliopiston kirjasto).

Jäsenet:
kirjastopäällikkö Jussi Kärki (Satakunnan ammattikorkeakoulu)
kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen (Kuopion kaupunginkirjasto)
apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen (Kansalliskirjasto)
johtaja Minna von Zansen (Celia, Helsinki)

Kokouspöytäkirjat