Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Kirjasto voi korvata kadonneen niteen kahdella tavalla:

  1. lainaajakirjasto toimittaa vastaavan niteen kadonneen tilalle (sama painos)
  2. Varastokirjasto laskuttaa kirjan hankintahinnan nykyarvoon muunnettuna + käsittelykuluja 50 €.

Ensin mainittu on suositeltavin ja usein edullisin, mutta jos esim. painosta ei ole enää saatavilla, jää laskutus silloin ainoaksi vaihtoehdoksi.

Laskutusta varten tarvitaan laskutusosoite (jos eri kuin kirjaston) sekä Y-tunnus.

Lisätietoja: Pasi Juttula, kirjastosihteeri (pasi.juttula[at]varastokirjasto.fi)