Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Skannattujen artikkelien toimittaminen Varastokirjastosta

1.9.2021 alkaen Varastokirjasto lähettää skannatut artikkelit henkilöasiakkaan käyttämään kirjastoon tai tietopalveluyksikköön. Kirjasto tai muu tietopalveluyksikkö toimittaa skannauksen asiakkaalleen oman käytänteensä mukaisesti. Pyydämme kirjastoja ja tietopalveluyksiköitä tiedottamaan henkilökuntaa sekä asiakkaita Varastokirjastosta tilattujen skannausten toimitustavasta.

Varastokirjastossa käynnistyy syksyllä 2021 hanke, jonka tavoitteena on Varastokirjaston aineistoon kohdistuvan kaukolainausprosessin sujuvoittaminen ja toteutus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda tekijänoikeuslain mukainen menetelmä, jolla Varastokirjasto voisi välittää artikkelikopion suoraan henkilöasiakkaalle digitaalisessa muodossa.

Varastokirjaston asiakkaita ovat kaikki maamme kirjastot ja tietopalveluyksiköt. Tämän lisäksi Varastokirjasto palvelee myös lukuisia ulkomaisia kirjastoja.

Lisätietoja: Johanna Vesterinen, kirjastonjohtaja (johanna.vesterinen[at]nrl.fi)