Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Artikkelien suoratoimitushankkeen ensimmäisen vuosineljänneksen lukuja

Varastokirjaston ja Kopioston yhteinen artikkelien suoratoimituksen pilottihanke 2023 on lähtenyt ripeästi käyntiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kuuden pilotissa mukana olevan kirjaston (Aalto-yliopisto, Kansalliskirjasto, LUKE – Luonnonvarakeskus, THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto) asiakkaille lähetettiin yhteensä 349 skannattua artikkelia (4113 sivua) suoraan asiakkaiden sähköposteihin.

Eniten artikkeleita lähti Aalto-yliopiston asiakkaille, 47 % kokonaismäärästä ja toiseksi eniten Oulun yliopiston asiakkaille (23 %). Loput tilaukset jakaantuivat melko tasaisesti muiden kirjastojen kesken. Artikkelipyynnöistä lähes kaikki (99 %) olivat tieteellisistä julkaisuista ja ulkomaisten lehtien osuus oli 83%.

Hanke jatkuu vuoden loppuun saakka. Lisätietoja pilotista löytyy omasta artikkelistaan: https://varastokirjasto.fi/artikkelien-suoratoimituksen-pilottihanke-vuonna-2023/.