Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Artikkelien suoratoimituksen pilottihanke vuonna 2023

Varastokirjasto on yhteistyössä Kopioston kanssa aloittanut vuoden 2023 alusta pilottihankkeen, jossa kuuden tieteellisen kirjaston asiakkaat voivat tilata kirjastonsa kautta lehtiartikkeleita skannattuna suoraan omaan sähköpostiinsa. Kirjastot siis lähettävät tilaukset Varastokirjastoon, mutta artikkelit lähetetään suoraan loppukäyttäjälle. Kirjastoille puolestaan ilmoitetaan, että artikkeli on toimitettu. Mukana hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Kansalliskirjasto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Oulun yliopiston kirjasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Thl). Hanke on jatkoa Varastokirjaston Airut-hankkeelle.

Artikkeleita on toimitettu suoraan asiakkaille tammi-helmikuun aikana 204 kpl. Tilauksista lähes puolet (48%) tuli Aalto-yliopiston asiakkailta ja seuraavaksi eniten Oulun yliopistolta (26,5 %). Artikkelipyynnöistä lähes kaikki (99 %) olivat tieteellisistä julkaisuista ja ulkomaisten lehtien osuus oli 92 %.

Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.