Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Artikkelien suoratoimitushankkeen ensimmäinen toimintavuosi

Hyvää alkanutta vuotta 2024 Varastokirjastolta!

Aloitetaan uusi vuosi katsauksella vuonna 2023 aloitettuun Varastokirjaston ja Kopioston pilottihankkeeseen, jossa kuuden tieteellisen tai erikoiskirjaston asiakkaat ovat voineet tilata kirjastonsa kautta lehtiartikkeleita skannattuna suoraan omaan sähköpostiinsa. Mukana hankkeessa ovat olleet Aalto-yliopisto, Kansalliskirjasto, Luke – Luonnonvarakeskus, THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Vuoden aikana asiakkaille lähetettiin yhteensä 1408 skannattua artikkelia.

Valtaosa skannauksista toimitettiin Aalto-yliopiston (42%) ja Oulun yliopiston (21%) asiakkaille. Artikkelipyynnöistä selkeästi suurin osa (96,3 %) oli tieteellisistä julkaisuista ja ulkomaisten lehtien osuus skannauksista oli 86,2 %.

Lähetettyjen skannausten pituus oli kaikkea mahdollista yksi- ja 150-sivuisen artikkelin välillä, keskiarvopituuden ollessa noin 11 sivua. Hankevuoden aikana skannattuja sivuja toimitettiin asiakkaille peräti 15 995.

Hanke jatkuu edelleen. Lisätietoja pilotista: https://varastokirjasto.fi/artikkelien-suoratoimituksen-pilottihanke-vuonna-2023/.