Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Varastokirjaston toimintakertomus 2023

Varastokirjaston ydintoiminnot vuonna 2023 toteutuivat vakiintuneella tavalla, eli aineistoa vastaanotettiin ja käsiteltiin kokoelmaan ennakoidun mukaisesti sekä välitettiin kaukolainoja ja artikkeleita asiakaskirjastoille.

Aineistoa vastaanotettiin vuoden aikana yhteensä 1,9 hyllykilometriä ja voitiin näin vähentää kirjastojen tilantarvetta. Aineisto käsiteltiin viiveettä, asetetun tavoitteen mukaisesti alle kuudessa kuukaudessa sen vastaanottamisesta. Vuoden lopussa Varastokirjaston kokoelman laajuus oli noin 103 hkm.

Vuonna 2023 tapahtumia eli lainoja, kopioita, uusintoja oli lähes 69 000 ja niiden kokonaismäärä kasvoi hieman edellisvuodesta.

Vuoden aikana edistettiin paitsi viraston omia, myös lukuisia yhteishankkeita. Senaatti-kiinteistöt solmi alkuvuonna 2023 Varastokirjaston uudisrakennushankkeen rakennusliike SRV:n kanssa, kiinteistön on määrä valmistua loppuvuonna 2024. Varastokirjaston ja Kopioston yhteinen pilottihanke nimeltä Artikkelitilaukset suoraan loppukäyttäjälle osoittautui onnistuneeksi, uudeksi toimintatavaksi. Pilottia jatketaan vuonna 2024. Virasto on osallistunut lisäksi OKM:n Sivistyshallinto 2030 -hankkeen ohjaus- ja alakohtaisiin työryhmiin. Konkreettisin, henkilöstöön vaikuttava ja kansalaisille näkyvin toimi hankkeessa on se, että nykyisistä 11 virastosta muodostetaan suurempia kokonaisuuksia, jolloin virastomäärä vähenee viiteen: vuoden 2026 alusta alkaen Varastokirjasto, Saavutettavuuskirjasto Celia sekä Kansallisarkisto muodostavat yhden uusista virastoista.

Henkilöstön määrä on pysynyt vakiintuneella tasolla, vuonna 2023 Varastokirjastossa oli 18 vakituista virkaa.

Toimintakertomus on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä: Toimintakertomus 2023.