Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Varastokirjasto säilyy itsenäisenä virastona ja jää Kuopioon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Varastokirjasto jatkaa toimintaansa itsenäisenä ministeriön alaisena laitoksena. Varastokirjasto sijaitsee jatkossakin Kuopiossa. Päätöksellä turvataan laadukas varastokirjastotoiminta myös tulevaisuudessa.

Varastokirjasto on valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjasto vähentää kirjastojen kokoelmatilatarvetta ja varmistaa sen, että kokoelmaan otettu aineisto on tiedontarvitsijoiden käytettävissä kustannustehokkaasti.

Varastokirjaston yhdistämistä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon on selvitetty ja pohdittu jo pidempään sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä että valtion keskushallinnon tasolla. Varastokirjastolla ja Kansalliskirjastolla on molemmilla valtakunnalliset, lakisääteiset tehtävät, joiden kustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsingin yliopiston ehtona yhdistymiselle on ollut Varastokirjaston siirto Mikkeliin, jossa yliopistolla on muutakin toimintaa.

Varastokirjaston toiminta on kustannustehokasta ja nopeaa, sen henkilöstö on motivoitunutta ja käyttäjäkenttä on tyytyväistä kirjaston tarjoamiin palveluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa osaltaan laadukkaan varastokirjastotoiminnan edellytykset myös tulevaisuudessa.

Ministeri Annika Saarikko on ilmoittanut päätöksestä Varastokirjaston, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston sekä Kuopion ja Mikkelin kaupunkien edustajille maanantaina 12.10.2020 pitämässään kokouksessa.