Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Varastokirjasto, Kansallisarkisto ja Saavutettavuuskirjasto Celia yhdistyvät vuoden 2026 alussa

Uuden hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastorakennetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 2026 alusta alkaen sivistyshallinto koostuu nykyisen yhdentoista viraston sijasta viidestä virastosta, joiden nimet päätetään myöhemmin. Uuden sivistyshallinnon mallin mukaisesti Varastokirjasto kuuluu kirjasto- ja arkistotoiminnasta vastaavaan kokonaisuuteen yhdessä Kansallisarkiston ja Saavutettavuuskirjasto Celian kanssa.

Uudistuksessa keskitetään yhteisiä palveluita ja yhtenäistetään tietojärjestelmiä sekä kehitetään digitaalisia toimintatapoja. Uudistushanke tukee myös valtion tuottavuusohjelman toteuttamista.

Virastorakenneuudistus edellyttää muutoksia myös lainsäädäntöön. Hallituksen esitys sivistyshallintoa koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitus valmistella niin, että lakiesitykset voidaan antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2025.

Varastokirjaston toiminta ja palvelut jatkuvat entisellään. Kuopion Hiltulanlahteen parhaillaan tekeillä olevaan uudisrakennukseen muutetaan vuonna 2025.

Uudistuksesta tiedotetaan jatkossa sidosryhmille ja asiakkaille ministeriön linjaamalla tavalla.

Lue OKM:n tiedote uudistuksesta.

Lisätietoja: Varastokirjaston johtaja Johanna Vesterinen, etunimi.sukunimi@nrl.fi, puh. 0294 117 608.