Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

Kysely Varastokirjaston tunnettuudesta yleisissä kirjastoissa

Hyvä yleisen kirjaston työntekijä,
opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelmassa. Teen opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötä Varastokirjaston tunnettuudesta yleisissä kirjastoissa. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten hyvin Varastokirjaston palvelut tunnetaan, ja minkälaista yhteistyötä yleiset kirjastot tekevät Varastokirjaston kanssa tällä hetkellä. Tutkimuksen toimeksiantaja on Varastokirjasto.

Kysely on osoitettu kaikille yleisissä kirjastoissa työskenteleville, eli kyselyyn vastaaminen ei vaadi esimerkiksi kaukopalvelussa tai kokoelmayhdyshenkilönä toimimista. Osallistumalla tutkimuksen kyselyosuuteen annat arvokasta tietoa siitä, miten Varastokirjasto voi kehittää toimintaansa yleisten kirjastojen kanssa. Myös yleiset kirjastot voivat hyödyntää tutkimuksessa ilmeneviä löydöksiä pohtimalla, onko henkilökunnan lisäkoulutukselle tai perehdyttämiselle tarvetta.

Kysely toteutetaan anonyymisti. Valmiiseen tutkimukseen pääsee tutustumaan ammattikorkeakoulujen yhteisestä Theseus-julkaisuarkistosta ensi vuonna.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 25 minuuttia. Pääset vastaamaan Webropol-kyselyyn
tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/7162E692EF77CFD1

Vastaathan 14.11.2021 mennessä.

Kiitos etukäteen vastaamisesta!


Ystävällisin terveisin,
Paula Haapanen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
paula.haapanen@seamk.fi