Siirry sisältöön
Varastokirjasto, Päivärannantie 10, 70420 KUOPIO | Puh. 0294 117 600 (vaihde), 0294 117 680 (kaukopalvelu)

AIRUT-hanke, tiedote 2/2022

Kohan, Alman, Finnan ja ReShare-kaukotilausten hallintaohjelmiston testaukset käynnistyvät

AIRUT-hankkeessa valmistaudutaan ohjelmistojen ja rajapintojen testausvaiheeseen. Tavoite on saada testauksen tuloksena määriteltyä valittava vaihtoehto Varastokirjaston uudeksi kaukotilausten käsittelymalliksi. Samalla on tarkoitus koota yhteen kaikki tarvittavat toiminnalliset ohjelmistomuutokset, joiden avulla Varastokirjaston kaukopalveluprosessi saadaan toimimaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Testausympäristöinä käytämme Kansalliskirjaston kahta Airut-Koha testiympäristöä, ALMAn testiympäristöä ja Index Datan ReShare-testiympäristöä. Tässä vaiheessa emme voi testata Kohaan tulevaa ISO 18626 standardinmukaista toiminnallisuutta, koska sen osan toteutustyö on vielä kesken KOHA-yhteisössä. Keskitymme nyt ReShare-ohjelmiston toiminnallisuuden testaamiseen kahden Koha-kirjaston välillä ja ALMA-kirjaston peer to peer -yhteyteen ReSharen kanssa. Testiympäristöön asennetaan myös Finna-verkkokirjastot, jotta voimme testata samalla Varastokirjaston aineiston asiakaslähtöistä tiedonhakua ja kaukotilausten lähetystä verkkokirjastosta. ALMAn puolella käytämme Primo-verkkokirjastoa.

On huomioitava, että Varastokirjasto toimii aineistojen lähettävänä kirjastona eikä se tee tilauksia muihin kirjastoihin. Tämän vuoksi testauksen painopisteenä on Varastokirjaston kaukopalveluprosessin mukainen toiminta Kohan, Finnan ja ReShare-ohjelmistojen osalta.