Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Enkäten om hur välkänt av Depåbiblioteket i allmänna bibliotek

Bästa anställda på det allmänna biblioteket,
Jag studerar på utbildningsprogrammet för biblioteks- och informationstjänster vid Seinäjoki yrkeshögskola. Till studierna hör ett lärdomsprov, som jag gör om hur välkänt Depåbiblioteket på de allmänna biblioteken. Syftet är att få information om hur väl man känner till Depåbibliotekets tjänster och vilken typ av samarbete de allmänna biblioteken för närvarande har med Depåbiblioteket. Uppdragsgivare för studien är Depåbiblioteket.

Enkäten riktar sig till alla som arbetar på ett allmänt bibliotek, så för att besvara enkäten behöver du till exempel inte jobba i fjärrlåneservicen eller som samlingskontaktperson. Genom att delta i studiens enkätavsnitt ger du värdefull information om hur Depåbiblioteket kan utveckla sin verksamhet tillsammans med de allmänna biblioteken. De allmänna biblioteken kan också dra nytta av resultaten av studien genom att överväga om det finns behov av vidareutbildning eller orientering av personalen.

Enkäten genomförs anonymt. Man kan ta del av den färdiga studien via yrkeshögskolornas gemensamma publikationsarkiv Theseus nästa år.

Det tar ungefär 25 minuter att besvara enkäten. Du kan besvara Webropol-enkäten via denna länk:

https://link.webropolsurveys.com/S/7162E692EF77CFD1

Vänligen svara senast 14.11.2021.

Tack på förhand för att du svarar!

Vänliga hälsningar
Paula Haapanen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
paula.haapanen@seamk.fi